Arbetarkamp istället för Black Friday

FACKLIGT Fredagen 24 november var den fjärde globala aktionsdagen mot Amazon, och en kampanj organiserades i…