Polis har stormat de israeliska kommunisternas kontor i Nasaret

UTRIKES I Nasaret har polisen stormat kommunistpartiets kontor och de arresterade partiets lokala sekreterare. Anledningen var…