Kubaner för Kuba: en bakgrund till angreppen

INRIKES En hel del solidaritetsaktioner med Kuba har ägt rum. Sveriges Kommunistiska Parti organiserade en manifestation…