Boliden slipper betala för miljöförstöring

UTRIKES Giftigt avfall från en gruva som ägdes av svenska Boliden rann ut i floden Guadiamar…