Floder och hav förorenas av bekämpningsmedel från jordbruket

MILJÖ 730 ton bekämpningsmedel som används i jordbruket hamnar varje år till sist i världens floder…

Invasiva arter i sommargrönskan?

KRÖNIKA, MILJÖ Nej, det handlar inte om imperialister, borgarbrackor, green-washare eller Nato-soldater på övning, även om…

Den stora sopön fara för havets ekosystem

MILJÖ Det finns en enorm ansamling av sopor, mest plast, som driver runt i havet mellan…

Trädarter försvinner i snabb takt

KLIMAT Den biologiska mångfalden är hotad – och det gäller inte alls bara däggdjur och fåglar, som…