Företagsgrupper gör ”gröna” profiter och krigsprofiter, medan energibristen drabbar folken

PARTIET I november gjorde det Europeiska Kommunistiska Initiativet ett uttalande om EU:s förhållningssätt vad gäller energikrisen,…