ECT – ett energifördrag som skyddar fossilindustrin

KLIMAT Ett internationellt fördrag som kallas för ECT (Energy Charter Treaty) ingicks 1994 mellan ett 50-tal…