Stort folkligt stöd för Venezuelas annektering av västra Guyana

UTRIKES Under söndagen hölls en folkomröstning i Venezuela angående landets anspråk på stora delar av grannlandet…