I april nådde Kampfonden målet med god marginal

PARTIET Kampfonden stämdes av redan den 17 april och vi vill inledningsvis tacka de som valt…