Sveriges Kommunistiska Parti firade 1 Maj : Malmö

PARTIET Vädret var på Kommunisternas sida också i Malmö, där bland andra Victor Diaz de Filippi…