Seko inleder strejk imorgon om inte en uppgörelse nåtts

FACKLIGT De stridsåtgärder som Seko tidigare varslat om träder i kraft imorgon om ingen uppgörelse har…