Ungdomar och arbetarklass – gemensam kamp!

PARTIET I slutet av mars publicerade det Europeiska Kommunistiska Initiativet ett uttalande på temat ”Hoppet för…

Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativet på Internationella kvinnodagen

PARTIET Det Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat har gjort ett uttalande på den Internationella kvinnodagen 8 mars…

Den ”gröna” kapitalismen – ett tema på de europeiska kommunisternas möte

PARTIET Sekretariatet för EKI (Europeiska Kommunistiska Initiativet), i vilket Sveriges Kommunistiska Parti ingår, höll ett digitalt…