Upprop från artister att utesluta Israel från Eurovision

KULTUR Över ettusen svenska artister uppmanar i ett gemensamt upprop EBU (Europeiska radio- och TV-unionen) och…