Censur och yttrandefrihet i Ryssland och Sverige

UTRIKES, INRIKES. Många i Västvärlden pekar på den ökända ”lagen om fake news” (Artikel 207.3 i…