Solidaritet med iranska folket

PARTIET Nätverket för Fred och social rättvisa – Göteborg Sverige, där SKP ingår, har antagit ett uttalande…