Ny och enkel metod för vattenrening kan rädda dricksvatten

VETENSKAP Förorenat vatten är ett problem i stora delar av världen. Över två miljarder människor har…