Mer nordiskt stöd till de strejkande på Tesla

FACKLIGT Det finska bil- och transportfacket AKT meddelade på torsdagen att man  inleder sympatiåtgärder  till stöd för…