Bankutdelningar provocerar facket

Storbankernas personalkostnader ökar ytterst lite över tid. Aktieägarnas vinster är dock mycket högre, visar en undersökning…