SKP i Härjedalen lägger på ett extra kol

VAL 2022 SKP i Härjedalen går ut med en andra text i Fjällnytt Östra i form…