Floder och hav förorenas av bekämpningsmedel från jordbruket

MILJÖ 730 ton bekämpningsmedel som används i jordbruket hamnar varje år till sist i världens floder…