Fisk, tångflugor och kapitalism

MILJÖ, VETENSKAP  Att fisk är nyttigt vet alla – men konsekvenserna av vilken fisk vi äter…