Folkets Park i Ö-vik ett spekulationsobjekt!

Föreningen Folkets Hus och Park i Örnsköldsvik kämpade i många år med ett stort underskott. Kommunens…