Lågutbildade dör flera år innan högutbildade

INRIKES Enligt Folkhälsomyndighetens nya årsrapport Folkhälsan i Sverige blir folkhälsan överlag bättre men ojämlikheten ökar. Medellivslängden för…

Försäljningen av frukt och grönt minskar

INRIKES Sedan inflationen och krisen slog till har mängden frukt och grönt som säljs i svenska…

Matpriserna fortsatte öka dramatiskt under 2023

INRIKES Under 2022 ökade matpriserna med hela 18,6 procent, vilket är den högsta ökningen på flera…

Högre livsmedelspriser i november – framför allt priset på frukt ökade

INRIKES I november ökade priserna på mat, enligt SCB:s Konsumentprisindex. Livsmedel och alkoholfria drycker steg i…

Flod skummar av gift i tättbefolkat område i Brasilien

UTRIKES, MILJÖ Floden Tiete i sydvästra Brasilien är full av ett farligt skum som orsakas av…

I Stavanger ska gratis kollektivtrafik provas

MILJÖ Bussmagasinet rapporterar att Stavanger i Norge har infört avgiftsfri kollektivtrafik från den 1 juli i…