Den första förintelsen av en hel befolkning stod kapitalismen för

Kapitalismens brott är något vi aldrig eller sällan får höra och läsa om. Kanske på grund…