Krig är big business

INRIKES Den rådande militariseringen och Sveriges NATO-medlemskap får försvarsindustrins hjul att snurra. Krig och upprustning göder…

Större militärbudget och fler värnpliktiga – alla riksdagspartier är överens

INRIKES Idag presenterar Försvarsberedningen sin slutrapport. Föga förvånande vill man öka försvarsbudgeten drastiskt – ett resultat…

Nu är det Allvarstid säger Försvarsberedningen. Månne det?

INRIKES Nu slår politikerna på den stora Nato-trumman och använder all retorik de kan komma över.…