Krig är big business

INRIKES Den rådande militariseringen och Sveriges NATO-medlemskap får försvarsindustrins hjul att snurra. Krig och upprustning göder…