Breda fronter och det mindre onda

KRÖNIKA Jag läser i pressen att Italiens så kallade kommunistiska parti; Partito Comunista där Rizzo är…