Fackliga Världsfederationens 18:e kongress

FACKLIGT Den 6 – 8 maj genomförde den Fackliga Världsfederationen (sv. FVF, eng. WFTU) sin 18:e…