Kaos runt hjälpsändning i Gaza – över hundra dödades av israelisk militär

UTRIKES I vad som nu kallas för ”mjölmassakern” dödades runt etthundra personer när de väntade på…