Kusinäktenskap förbjuds – rashygien, kvinnoförtryck och pseudovetenskap

INRIKES Regeringen har givit en utredare i uppdrag att göra en utredning och ta fram ett…