Ungdomar: kämpa emot försämringarna, stärk den kommunistiska ungdomsrörelsen!

INRIKES, PARTIET Den s.k. Krigsvintern, som den förra regeringen så cyniskt namngav den period av ekonomisk…