I Stavanger ska gratis kollektivtrafik provas

MILJÖ Bussmagasinet rapporterar att Stavanger i Norge har infört avgiftsfri kollektivtrafik från den 1 juli i…