Sverige är ett steg närmare visiteringszoner – godtycket upphöjt till lag

INRIKES Under dagen tog regeringen beslut om en lagrådsremiss om införandet av visitationszoner, vilket skulle ge…