Eldrift löser inte klimatproblemen av sig självt

MILJÖ Elektrifieringen framställs ofta som en total lösning på klimat- och miljöproblemen – bara vi kör…