Oroande mycket PFAS i Stockholms dricksvatten

MILJÖ Larmen om de farliga evighetskemikalierna PFAS (per- och polyfluoroalkylsubstanser) fortsätter. Nu visar en ny analys att…

Klassklyftan ökar och arbetares förväntade livslängd sjunker

INRIKES Socioekonomiska faktorer påverkar människors livslängd, vilket Riktpunkt tidigare har uppmärksammat. På senare tid har flera…