Luftföroreningar leder till ökad sjukfrånvaro

INRIKES Forskare från Umeå universitet visar att det finns ett tydligt samband mellan ökande luftföroreningar och…