Det Internationella mötet i Izmir antog en handlingsplan för det kommande året

PARTIET Under den sista mötesdagen i söndags tog det 23:e Internationella mötet för kommunist- och arbetarpartiers plenum…