Harald Hansson

SKP-aktivisters biografier Ur de svenska kommunisternas kaderarkiv (forts. från Riktpunkt nr. 8) Uppgift rörande levnadsbeskrivning för…