Europeisk Kommunistisk Aktions uttalande om 79-årsjubileet av folkens stora antifascistiska seger

EKA Riktpunkt publicerar idag, på den Antifascistiska Segerdagen, ett uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion, EKA, där…