Vänsterkandidaten Boric blir Chiles president

UTRIKES Riktpunkt fick ett brev från Hugo Guzman, journalist på tidningen El Siglo i Chile, där…