Svenska militärer ska bevaka borgarklassens intresse i Röda Havet!

KRÖNIKA  Det kan bli fyra stabsofficerare eller upp till tio som skickas till Röda havet, säger förvarsministern…