Ryska barn och ungdomar spärras från idrottstävlingar

KRÖNIKA Barn och ungdomar som representerar ryska eller vitryska föreningar bör inte få tävla i Sverige…