Upptrappning av bombningar och markstrider i Gaza

UTRIKES Just nu intensifierar Israel flyganfallen mot Gaza samtidigt som israeliska marktrupper de senaste dagarna har genomfört…