Illegalt att sprida vetenskap

Det holländska förlaget Elsevier publicerar vetenskapliga texter inom medicin och naturvetenskap, och vill inte se att…