Så fungerar Wallenbergs megafoner i riksdagen

Inför riksdagsvalet 2014 var en av vänsterpartiets största valfrågor synen på hur välfärden i framtiden skall…