Det kan inte finnas någon kompromiss med opportunismen – tal av Andreas Sörensen vid EKI:s sista sammanträde

PARTIET Den 9 september hölls det sista sammanträdet för det Europeiska Kommunistiska Initiativet, som numera är…

Europeiska Kommunistiska Initiativet har upplösts

PARTIET Det Europeiska Kommunistiska Initiativet har upplösts på grund av hårda motsättningar, som bland annat härrör…

Europeiska Kommunistiska Initiativets (EKI) Sekretariats uttalande om NATO-toppmötet

PARTIET UTRIKES Det Europeiska Kommunistiska Initiativets (EKI) sekretariat har uttalat sig om NATO-toppmötet i Madrid och…

Den kommunistiska rörelsen i världen – intervju med SKP:s internationelle sekreterare

VAL 2022 – PARTIET I vår serie intervjuer med SKP-medlemmar kan du här läsa den tredje…

NATO:s utvidgning är ett hot mot folken

PARTIET Uttalande av det Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat 9 juni 2022 Europeiska Kommunistiska Initiativets Sekretariat beklagar…

Om de konstanta prishöjningarna på elektricitet, bränsle och konsumtionsvaror

PARTIET Uttalande från sekretariatet för de europeiska kommunist- och arbetarpartiernas Initiativ: Under den senaste tiden har…

9 maj 2020: Uttalande från det Europeiska Kommunistiska Initiativet om folkens stora antifascistiska segerdag

För arbetarklassens maktövertagande idag, precis som för 75 år sedan! För 75 år sedan reste den…

Länge leve Första Maj!

Idag är det den 1 maj, arbetarklassens internationella högtidsdag. Det Europeiska Kommunistiska Initiativet, en sammanslutning av…

Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativet om coronavirus-epidemin

Coronavirus-epidemin avslöjar ökande problem och brister i våra länders sjuk- och hälsovårdssystem, som inte klarar av…

Europeiska Kommunistiska Initiativet hälsar den internationella kvinnodagen!

Idag upprätthålls inte bara den sociala diskrimineringen i EUs medlemsstater på kvinnors bekostnad, utan fördjupas också…