Det ska bli enklare att kamerabevaka

INRIKES Det ska bli enklare att få tillstånd att genomföra kameraövervakning. I alla fall om regeringen…