Lägsta isutbredningen på 40 år runt polerna

KLIMAT Klimatkrisen eskalerar och de stora isarna på nord- och sydpolen smälter. I över 40 år…