En betraktelse om jul och uppror

KULTUR För tvåtusen år sedan föddes ett litet barn. Det lilla barnet föddes nog inte i…