Jetströmmar, värmekupoler och varma hav = ovädret Hans

KLIMAT Äntligen når också en klimatanalys av ovädret Hans ut i media –sensationsjournalistiken med sina katastrofrapporter har…

Arktis blir isfritt på sommaren vad vi än gör

KLIMAT Ny forskning visar att sommarisen i Arktis kommer att försvinna, hur vi än  hanterar klimatförändringarna.…